Το ερευνητικό κέντρο CARDET, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, διοργανώνουν εκπαιδευτικά σεμινάρια για παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων και εκπαιδευτές ενηλίκων. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά στις 13 και 15 Οκτωβρίου από τις 09:00 μέχρι τις 12:00.

Τα δύο σεμινάρια θα εστιάσουν στην ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων με, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων χαμηλής ειδίκευσης και με χαμηλό επίπεδο προσόντων, εξυπηρετώντας παράλληλα τόσο τις τοπικές και άλλες ανάγκες των ιδρυμάτων τους, όσο και τις εθνικές προτεραιότητες της χώρας τους.

Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν στο πλαίσιο του έργου «DIMA 2.0 – Developing Strategies for Adult Education Providers and Adult Educators» το οποίο υλοποιείται σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες από επτά οργανισμούς με στόχο την υποστήριξη των παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση αποτελεσματικών στρατηγικών για την προσέγγιση ενηλίκων χαμηλής ειδίκευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο του έργου Μάριο Ζίττη μέσω e-mail στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή τηλεφωνικώς στο 22002100.