Θετική καθοδήγηση για αύξηση της απασχολησιμότητας

Βασιζόμενοι στη θετική ψυχολογία ως εργαλείο για αύξηση της προοπτικής απασχολησιμότητας ενηλίκων (εργαζομένων ή ανέργων) ξεκινήσαμε πρόσφατα το έργο OVERCOME: Positive career guidance for low skilled adults. Το ερευνητικό κέντρο CARDET, μαζί με 6 άλλους εταίρους από Κύπρο, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Πορτογαλία και Ελβετία συμμετέχει σε αυτό το έργο μέσω της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων ERASMUS+.

Σκοπός του έργου

Tο έργο OVERCOME στοχεύει στην ενίσχυση των ικανοτήτων ενηλίκων και στη στήριξη της ένταξής τους στην αγορά εργασίας και την κοινωνία, ενισχύοντας τις δεξιότητες απασχολησιμότητάς τους και τις ψυχολογικές τους ικανότητες ώστε να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες εξεύρεσης εργασίας αλλά και παραμονής σε αυτή. Το έργο θα βοηθήσει τους αναζητούντες καλύτερων ευκαιριών εργασίας να αποκτήσουν δεξιότητες και προσόντα, ενισχύοντας την προσωπική τους ανάπτυξη και αυξάνοντας τις προοπτικές τους για απασχόληση.

Ποιους ενδιαφέρει

Οι 7 εταίροι από τις 6 χώρες έχουν ως τώρα αναπτύξει τις κατευθυντήριες γραμμές της διαχείρισης του έργου και έχουν ξεκινήσει να προσκαλούν σε κάθε χώρα φορείς και ενδιαφερόμενα άτομα, όπως επίσης και επαγγελματίες συμβούλους επαγγελματικής σταδιοδρομίας για να λάβουν μέρος στο έργο αυτό. Μέχρι τώρα είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με ενδιαφερόμενους στα πλαίσια ομάδας εργασίας και να λάβουμε υπόψη μας τις ιδέες και απόψεις τους για τα επόμενα στάδια του έργου. Πραγματοποιήθηκε επίσης έρευνα για περαιτέρω συλλογή πληροφοριών, η ανάλυση της οποίας θα μας βοηθήσει να προσαρμόσουμε το υλικό μας με βάση τις ανάγκες του κοινού.

Εάν είστε επαγγελματίας σύμβουλος σταδιοδρομίας ή διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού ή εάν ανήκετε σε ομάδα ανέργων ή ενδιαφέρεστε να βελτιώσετε τις προοπτικές σας και επιθυμείτε να λάβετε μέρος στο έργο αυτό, επικοινωνήσετε με την κυρία Κική Καλλή, Διευθύντρια του έργου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                                                  

Για περισσότερες πληροφορίες για τον σκοπό και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του έργου: www.overcome-project.com και να μας ακολουθήσετε στο Facebook