Το δεύτερο ενημερωτικό δελτίο για το έργο του BeOld έχει τώρα δημοσιευθεί. Για να το διαβάσετε και να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα που στηρίζει τους εργαζομένους ηλικίας 55+ και τους υπεύθυνους Ανθρώπινου Δυναμικού.

Κατεβάστε το ενημερωτικό δελτίο