Στις 18 Απριλίου 2019 το CARDET, σε συνεργασία με το Γυμνάσιο Διανέλλου και Θεοδότου, πραγματοποίησε μαθητική ημερίδα ‘Στερεότυπα και Προκαταλήψεις’, στην οποία συμμετείχε όλο το σχολείο. Η ημερίδα περιελάμβανε συμμετοχές από μαθητές που βίωσαν το ρατσισμό, θεατρικά έργα, τραγούδι, βίντεο και ανοιχτή συζήτηση την οποία συντόνισαν οι Δρα Ελίζα Πατούρη και Δρα Μαρία Σολωμού από το CARDET.

Τα κύρια συμπεράσματα της ανοιχτής συζήτησης είχαν ως εξής:

  • Όλα τα μέλη της κοινωνίας πρέπει να συμμετέχουν στην αντιμετώπιση των αρνητικών στερεοτύπων και των διακρίσεων (π.χ. διακρίσεων λόγω φυλής, ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, φύλου, εθνικότητας, θρησκείας και σωματικής/πνευματικής αναπηρίας).
  • Αντί να είμαστε η φωνή των επαναλήψεων, πρέπει να είμαστε η φωνή της αντίστασης στις ευρέως προσβεβλημένες πεποιθήσεις.
  • Οι νέοι έχουν ένα ρόλο στην αντιμετώπιση του ρατσισμού και μέσω του θάρρους τους μπορούν να επιτύχουν πολλά αν αντισταθούν.
  • Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να θέτουν θετικά παραδείγματα προς μίμηση όσον αφορά τον σεβασμό και την ανοχή στην πολύ-πολιτισμικότητα και την διαφορετικότητα.
  • Η διαφορετικότητα βοηθά στην εξέλιξη μιας κοινωνίας.