Το FEFE είναι ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των οικονομικών δεξιοτήτων και της επιχειρηματικότητας. Στόχος, περισσότεροι εκπαιδευόμενοι να ενθαρρυνθούν να ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις και να τις καταστήσουν πιο αποτελεσματικές, ώστε να συμβάλλουν στην τοπική οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, ευρύτερα στην Ευρώπη. Στα πλαίσια της εκδήλωσης θα γίνει παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού που έχει παραχθεί, εκ των οποίων ενός εξαιρετικά καινοτόμου ψηφιακού «σοβαρού παιχνιδιού». Η παρουσίαση θα έχει τη μορφή εκπαιδευτικού σεμιναρίου, όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να το κατεβάσουν και να το δοκιμάσουν υπό την εποπτεία και καθοδήγηση των ίδιων των δημιουργών του, οι προέρχονται από το Aston University και τα Elearning studios.

2 Iουλίου 2018 | 15:00 - 19:00

Ξενοδοχείο Poseidonia, Λεμεσός

Ενδιαφέρει: Επαγγελματίες πανεπιστημιακούς και φοιτητές του κλάδου των οικονομικών, υποψήφιους επιχειρηματίες.

Εγγραφή: https://goo.gl/forms/F4t9k0StZuB0ct7D2

Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Θα ακολουθήσει δεξίωση.
(Η παρουσίαση θα γίνει στα Ελληνικά)