Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του οργανισμού CARDET Κέντρο Προώθησης της Έρευνας και Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία, η οποία αφορά τον Ανοικτό Διαγωνισμό για Προμήθειες: Φορητοί Αισθητήρες Μέτρησης Ποιότητας του Αέρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Fostering resource efficiency and climate change resilience through community based Air Quality Internet of Things - AIRTHINGS” που συγχρηματοδοτείται από το Cooperation Programme “Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020”.

Μέσω της ιστοσελίδας μας μπορείτε να ενημερωθείτε για την διαδικασία του διαγωνισμού, τα κριτήρια ανάθεσης, την διάρκεια εκτέλεσης της συμβάσης και άλλες πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό.

Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε, επίσης, το έντυπο που απαιτείται για την υποβολή της προσφοράς και πληροφορίες για τα έγγραφα που πρέπει να την συνοδεύουν. Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς προτρέπονται όπως παρακολουθούν την ιστοσελίδα του Οργανισμού, ώστε να ενημερώνονται για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή/και τροποποιήσεις δυνατό να προκύψουν κατά τη διεξαγωγή του παρόντος Διαγωνισμού.